Gallery

Hull Tai Chi & Qigong Seminar 2014 with Master Faye Yip

Hull Tai Chi & Qigong Seminar with Master Faye Yip

Hull Tai Chi & Qigong Seminar with Master Faye Yip

Hull Tai Chi Seminar 2015 with Master Faye Yip

Hull Tai Chi Seminar 2015
with Master Faye Yip

Hull Seminar 2014 with Master Faye Yip. Tai Chi fan group

Hull Seminar 2014 with Master Faye Yip. Tai Chi fan group

Our Daoyin Qigong Training Group

Our Daoyin Qigong Training Group